DLACZEGO WARTO NALEŻEĆ DO KLUBU KOBIET SUKCESU ?

 • będziesz miała pierwszeństwo w uczestnictwie w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie (spotkaniach, warsztatach, itp.)
 • w przypadku wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie, których koszty w całości pokrywane będą przez Partnerów Stowarzyszenia, nie poniesiesz kosztów uczestnictwa
 • w przypadku wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie, których koszty nie będą pokrywane przez Partnerów Stowarzyszenia lub pokrywane będą przez nich częściowo, poniesiesz tyko rzeczywiste, pozostające do zapłaty, koszty osobowe
 • będziesz mogla uczestniczyć w projektach medialnych, promujących Stowarzyszenie
 • zostaniesz zaprezentowana na stronie internetowej Stowarzyszenia w zakładce "Nasze członkinie"
 • zostaniesz bohaterką naszego cyklu wywiadów, które będą opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia,
 • otrzymasz od nas profesjonalnie przygotowanie wizerunkowe do w/w prezentacji,
 • będziesz mogła brać udział w corocznym Plebiscycie Stowarzyszenia „Kobieta Sukcesu”
 • podczas wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie będziemy dystrybuowały materiały promocyjne firm członkowskich
 • będziesz mogła korzystać z rabatów oferowanych przez inne Członkinie (zniżka będzie ustalona indywidualnie przez firmę członkowską)
 • będziesz miała pierwszeństwo w dostępie do informacji o płatnych szkoleniach otwartych i zamkniętych oraz konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie. Otrzymasz także do 50 % zniżki na uczestnictwo w tych wydarzeniach
 • otrzymasz imienną kartę członkowską, upoważniającą do zniżek członkowskich