Aleksandra Böhm

Aleksandra Böhm – zawodowo dyrektor szkoły dla dorosłych. Prywatnie żona i właścicielka 40 kg psa. Z branżą edukacyjną związana od początków swojej kariery zawodowej. Pierwsze kroki stawiała jako nauczycielka historii i logistyki w szkole średniej. Kolejnym etapem było zarządzanie zespołem nauczycieli w szkole dla dorosłych. Jednym z sukcesów szkolnych, było stworzenie warunków do działalności Stowarzyszenia MASUJEMY OPOLE.

Swoją siłę czerpie z obserwacji zachowań ludzkich i zwierząt. W tym kierunku rozwija się. Uczestniczyła w szkoleniach: ,, Kierowanie zespołem ” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wrocławiu, ,, Negocjacje ” organizowane przez Narodowy Bank Polski, szkolenie z zakresu wyznaczania celów krótko i długoterminowych. Ukończyła także studia podyplomowe z  Zarządzanie oświatą oraz , Inteligencji emocjonalnej w biznesie.