Katarzyna Mazur-Kulesza

kul

Kierownik Muzeum Uniwersytetu Opolskiego. 

Ukończyła studia na Uniwersytecie Opolskim – kierunek historia; studia podyplomowe na Uniwersytecie Opolskim – kierunek informacja naukowa i bibliotekoznawstwo oraz zarządzanie zasobami ludzkimi. Ukończyła też studia muzeologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Brała udział w wielu kursach z zakresu zarządzania organizacją oraz finansów. 

Posiada zmysł organizacyjny i jest pozytywnie nastawiona do życia. Należy do Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich; pełni funkcję zastępcy przewodniczącej komisji rewizyjnej zarządu okręgu opolskiego, a także do  Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych, gdzie również zasiada w komisji rewizyjnej. 

Uczestniczyła w prestiżowych szkoleniach m.in.: „Promocja kolekcji w portalu Muzeum Cyfrowe” organizator Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją ICMSS i Institut für Museumsforschung w Berlinie oraz „Tworzenie wystaw wirtualnych z wykorzystaniem oprogramowania MOVIO” Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją ICMSS i Projekt ATHENA Plus – Access to cultural heritage networks for Europeana.

Autorka kilkunastu artykułów  z zakresu promocji  i zarządzania w instytucjach o charakterze oświatowo-kulturalnym.