Aleksandra Böhm

Aleksandra Böhm -zawodowo dyrektor szkoły dla dorosłych. Prywatnie żona i właścicielka 40 kg psa. Z branżą edukacyjną związana od początków swojej kariery zawodowej. Pierwsze kroki stawiała jako nauczycielka historii i logistyki w szkole średniej. Kolejnym etapem było zarządzanie zespołem nauczycieli w szkole dla dorosłych. Jednym z sukcesów szkolnych, było stworzenie warunków do działalności Stowarzyszenia MASUJEMY OPOLE.

Swoją siłę czerpie z obserwacji zachowań ludzkich i zwierząt. W tym kierunku rozwija się. Uczestniczyła w szkoleniach: Kierowanie zespołem  na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wrocławiu,  Negocjacje  organizowane przez Narodowy Bank Polski, szkolenie z zakresu wyznaczania celów krótko i długoterminowych. Ukończyła także studia podyplomowe z  Zarządzania oświatą oraz Inteligencji emocjonalnej w biznesie.