Polityka prywatności

§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych podmiotów korzystających z serwisu (zwanymi dalej: „Użytkownikami”) będącego własnością Stowarzyszenia Opolskie Kobiety Sukcesu, znajdującego się pod adresem kobietysukcesu.org.pl (zwanym dalej „Serwisem”) oraz politykę plików cookies.
2. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników jest Stowarzyszenie Opolskie Kobiety Sukcesu z siedzibą w Opolu przy ul. Pomorskiej 3 ; 45-321 Opolem, zwany dalej „Administratorem”.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Na podstawie niniejszej Polityki Prywatności Administrator będzie gromadził część lub wszystkie z danych wymienionych niżej:

a) imię i nazwisko,
b) nazwę firmy,
c) numer telefonu kontaktowego,
d) adres e-mail,
e) adresy IP,
f) adres www strony Użytkownika,
g) informacje komplementarne, dotyczące prowadzonego przez Użytkownika biznesu.

§2 Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników jest Stowarzyszenie Opolskie Kobiety Sukcesu z siedzibą w Opolu przy ul. Pomorskiej 3 ; 45-321 Opolem, zwany dalej „Administratorem”.

2. Dane kontaktowe:
Liliana Łuczkiewicz
Prezes Stowarzyszenia Opolskie Kobiety Sukcesu
biuro@kobietysukcesu.org.pl
(+48) 603 363 886

§3 Kontakt w sprawie danych osobowych
1. W sprawie swoich danych osobowych kontakt można kontaktować się:

(a) drogą e-mail na adres: biuro@kobietysukcesu.org.pl
(b) pisemnie na adres: Liliana Łuczkiewicz, ul. Pomorska 3, 45-321 Opole

§4 Sposób pozyskiwania danych
1. Pozyskiwanie informacji o Użytkownikach Serwisu i ich zachowaniu odbywa się:

(a) poprzez dane wprowadzone dobrowolnie przez Użytkowników w formularzach elektronicznych zamieszczonych w Serwisie lub formularzach aplikacji internetowej live chat.
(b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”),
(c) poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

2. Serwis zbiera wyłącznie informacje dobrowolnie podane przez Użytkowników, przy czym Serwis może zbierać ponadto informacje o parametrach połączenia (czas, adres IP, przeglądarka).

§5 Cel przetwarzania danych
1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu, następuje wyłącznie w celu, w jakim niniejsze dane zostały wprowadzone przez Użytkownika Serwisu do Serwisu za uprzednią jego zgodą, w tym:

(a) w celu zapoznania z ofertą i działalnością Stowarzyszenia,
(b) w celu obsługi zgłoszenia, kontaktu lub udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez Użytkownika Serwisu;
(c) wypełniania przez Administratora obowiązków, które nakładają na niego przepisy prawa,
(d) wypełniania przez Administratora prawnie usprawiedliwionych celów (np. prowadzenia działań marketingowych), realizowanych przez Administratora albo odbiorców danych, które nie narusza praw i wolności osoby, które dane dotyczą.

§6 Przetwarzanie danych w celach marketingowych i handlowych
1. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników Serwisu w innych celach (np. przekazywania informacji handlowej i działań marketingowych swoich lub swoich parterów) tylko po uzyskaniu osobnych zgód od użytkownika. Należy pamiętać, że wyrażenie takiej zgody przez użytkownika jest całkowicie dobrowolne.

§7 Udostępnianie danych innym podmiotom
1. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby posiadające nadane przez Administratora upoważnienia.
2. Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników poza informacjami gromadzonymi i przetwarzanymi przez dostawców narzędzi analitycznych i statystycznych (takich jak np. Google Analitics) oraz za wyjątkiem sytuacji, w których dzieje się to za wyraźną zgodą użytkownika lub na żądanie organów uprawnionych.
3. Administrator może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np. liczby osób odwiedzających Serwis. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.

§8 Czas przetwarzania danych
1. Zgromadzone dane Użytkowników będą przechowywane jedynie tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych i regulacyjnych (w tym np. księgowo-rachunkowych) oraz niezbędne ze względu na usprawiedliwioną realizację celów wskazanych § 4 ust. 1.

§9 Uprawnienia użytkownika w zakresie swoich danych osobowych
1. Administrator zapewnia użytkownikom przekazującym swoje dane osobowe realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia, w tym:

• prawo dostępu do swoich danych osobowych,
• prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
• prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
• prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
• prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
• prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację,
• prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w sytuacji kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody,
• prawo do usunięcia swoich danych osobowych,
• prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

§10 Polityka Cookies
1. Serwis internetowy https://kobietysukcesu.org.pl/ korzysta z plików cookies;
2. Pliki cookies zwane także „ciasteczkami” są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery uzyskując do nich odpowiedni dostęp.
3. Pliki cookies nie są wykorzystywane do ustalania tożsamości lub zbierania danych osobowych o poszczególnych użytkownikach oraz nie niszczą systemu na danym urządzeniu końcowym i nie wpływają na sposób działania urządzenia końcowego
4. Użytkownik ma możliwość wyłączenia na swoim komputerze w przeglądarce internetowej plików cookies; może to jednak spowodować brak pełnej funkcjonalności Serwisu;
5. Szczegóły na temat plików cookies można znaleźć: polityka cookies.

§10 Dodatkowe informacje
1. Administrator jest odpowiedzialny za użycie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych przekazanych przez Użytkowników Serwisu, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegających utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
2. Wszelkie prawa autorskie do zawartości serwisu internetowego https://kobietysukcesu.org.pl/są w całości zastrzeżone. Kopiowanie, wykorzystywanie, archiwizowanie i udostępnianie jakichkolwiek materiałów bez pisemnej zgody jest zabronione
3. W razie wszelkich pytań, wątpliwości, zastrzeżeń lub reklamacji dotyczących polityki prywatności, a także w przypadku realizacji uprawnień opisanych powyżej prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie https://kobietysukcesu.org.pl/