Ewa Kosowska-Korniak

Dziennikarka, politolożka, specjalistka ds. Public Relations, rzeczniczka prasowa – to ponad 20 lat jej pracy zawodowej; praca z kamerą była przez wiele lat jej codziennością. Mediatorka, coach, trenerka warsztatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, prawnik, doktor prawa – to jej obecna droga zawodowa.

Ma także przygotowanie pedagogiczne i jest wykładowcą akademickim w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu. Stworzyła kilka kierunków studiów podyplomowych, którymi kieruję w WSB w Opolu, Wrocławiu i Warszawie.

Jej największą miłością zawodową są mediacje, które od lat prowadzi i popularyzuję. Jest Prezesem Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu oraz Prezesem Sądu Arbitrażowego przy Opolskiej Izbie Gospodarczej w Opolu. Jest także mediatorem stałym Sądu Okręgowego w Opolu.