Magdalena Koczur-Miedziejko

Adwokat, Przewodnicząca Komisji do spraw Kobiet Adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu

Adwokat, matka dwojga dzieci i żona. Uważa się za kobietę szczęśliwą i spełnioną w każdym aspekcie swojego życia. Niemniej w adwokaturze i w działalności samorządu adwokackiego dostrzega wiele wyzwań, które przed nią stoją. Wynikają one przede wszystkim z chęci pomagania innym, a także z trudnej do wytłumaczenia potrzeby angażowania się w sprawy społecznie ważne. Realizuje się pełniąc funkcję Przewodniczącej Komisji do spraw Kobiet Adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu. Jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu, a także Przewodniczącą Komisji Integracji Zawodów Zaufania Publicznego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu. Jest organizatorem Charytatywnego Balu Prezydenta, Adwokata i Lekarza w Opolu. Angażuje się w działalność charytatywną. Z wielką satysfakcją udziela pomocy prawnej pro bono. Uważa, że swoją siłę czerpie z niesamowicie wartościowych ludzi, którzy ją otaczają. Ogromny wpływ na jej rozwój miało wieloletnie członkostwo w Zespole Pieśni i Tańca „Opole”. Uważa, że są dwie sentencje, które definiują jej postępowanie: „Szczęście moje mieści się w wyrazie wolność”. Ta pierwsza wynika z silnego poczucia niezależności przede wszystkim intelektualnej. I druga: „bądź taką kobietą, która poprawi koronę drugiej kobiecie, nie mówiąc światu, że się osunęła”. Przede wszystkim wynika z ogromnej wiary w siłę kobiet i ich wzajemną więź.