Edyta Sieradzka

Magister, inżynier, absolwentka Politechniki Opolskiej i magisterskich Studiów Menedżerskich MBA na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Autorka licznych publikacji w Dziennikach Ogólnopolskich tj. Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, współpracująca z Wydawnictwem Gofin. Autorka książek o tematyce ekonomicznych aspektów zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce oraz uzyskiwania dofinansowań z PFRON.

W latach 2009-2023 r. pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu OBPON.org. Obecnie współpracująca m.in. z Federacją Przedsiębiorców Polskich, innymi Organizacjami Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Organizacjami Pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Przedstawicielka FPP w Krajowej Radzie Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych

W 2016 r. uhonorowana tytułem „Lider 25-lecia systemu wsparcia osób niepełnosprawnych” przyznawanym przez MRPiPS oraz PFRON.