Honorata Sylvia

Właścicielka Agencji Nieruchomości, Hipnoterapeutka, Medium, Soul Coaching
Posiada dar, talent czy wewnętrzny, wolny głos (czasem zwany intuicją), który pozwala jej widzieć nie tylko to, co jest dostrzegalne okiem, ale także to, co jest przed nim ukryte. Porozumiewa się z osobami, których już nie ma i z duszami ze świata fizycznego, dostrzega przyszłe wydarzenia. Widzi też przeżyte sytuacje, wydarzenia To, czy coś się zdarzy, zależy jednak od woli i działania klienta/pacjenta. Czuję i rozumie to, co dzieje się w drugiej osobie.

Wykorzystuję te zdolności, aby pomóc ludziom na drodze do poznania samego siebie i życia zgodnie z wewnętrzną prawdą. Pracuję jako terapeutka, uświadamia ludziom ich talenty, siłę i moc, po to, aby mogli zrozumieć samego siebie i sytuacje, jakie się im zdarzają.

Pomaga ludziom zrozumieć samych siebie a dzięki temu odkryć i rozwijać talenty, które mają oraz wykorzystywać je do kształtowania swojego życia według własnego scenariusza. Pomaga klientom przepracować ich problem i zrozumieć, że mogą żyć na własnych zasadach, a nie realizować cudze wizje na ich życie.